OctaFX | OctaFX Forex Broker
Buka akaun dagangan

Supercharged 2
pertandingan sebenar

Kategori IB

Supercharged 2 sudah berakhir.
Tunggu pertandingan yang akan datang!

Peraturan untuk pertandingan Kategori IB Supercharged 2

 

Pengenalan

OctaFX mempersembahkan kategori berasingan dalam pertandingan Supercharged 2 untuk IB. Hadiah kategori ini ialah empat buah kereta Honda Jazz yang luas dan laju dengan spesifikasi RS CVT yang terbaik. Mendaftarlah untuk pertandingan ini, jemput pelanggan anda untuk mengambil bahagian dan menangi kereta pada setiap suku tahun!

 

Gambaran Keseluruhan

Tempoh pertandingan: 12 bulan

Tarikh mula: 1 Oktober 2018

Tarikh tamat: 30 September 2019

Tempoh pusingan: 3 bulan

Bilangan pusingan: 4 pusingan

Nama Pertandingan ialah ‘Kategori IB Supercharged 2’ atau ‘Pertandingan IB’. Pertandingan ini dijalankan oleh Octa Markets Incorporated.

Pendaftaran untuk Pertandingan ini ditutup 7 hari sebelum tarikh tamat Pertandingan.

 

Syarat penyertaan

Hanya orang yang berumur sah (18+) boleh mengambil bahagian dalam Pertandingan ini.

Semua peserta (selepas ini—’Peserta IB’, ‘IB’) mesti mengesahkan pendaftaran sebagai IB di OctaFX.

IB—broker pencadang atau IB ialah orang tengah atau ejen yang bekerjasama secara langsung dengan broker untuk mendapatkan pelanggan baru.

IB dianggap sebagai mengambil bahagian pada waktu sekurang-kurangnya seorang daripada pelanggannya membuka sekurang-kurangnya satu dagangan melalui Akaun Pertandingan. Hanya dagangan yang dibuka pada masa Pertandingan melalui akaun yang mematuhi Peraturan Pertandingan akan dikira.

 

Syarat dagangan

Jika pelanggan dihalang daripada Pertandingan ini, statistik pelanggan tersebut tidak akan dikira dalam menentukan kedudukan IB pelanggan tersebut.

Jika pelanggan IB melanggar Peraturan Pertandingan sebanyak beberapa kali, IB boleh dihalang daripada Pertandingan ini.

Hanya volum dagangan pelanggan yang dimasukkan ke dalam Pertandingan ini melalui IB dikira untuk menentukan kedudukan Pertandingan. Volum pelanggan tersebut dikira sebelum berakhirnya semua pusingan Pertandingan.

Syarikat berhak mengubah, mengemas kini atau membatalkan Peraturan ini mengikut budi bicara mereka dengan memberikan notis kepada Peserta dengan cara menyiarkan maklumat tersebut dalam folder Berita Syarikat di laman OctaFX. Syarikat berhak menyelesaikan sebarang kejadian yang tidak diterangkan dalam Peraturan ini mengikut budi bicaranya sendiri.

 

Hadiah pertandingan dan prosedur untuk menentukan pemenang

Kategori IB Pertandingan ini terdiri daripada empat pusingan yang berlangsung selama tiga bulan kalendar setiap satunya. Seorang pemenang akan ditentukan bagi setiap pusingan.

Pemenang pusingan mendapat hadiah utama, Honda Jazz dengan spesifikasi kenderaan RS CVT terbaik atau 15,000 dolar. Jika kereta hadiah tidak boleh didapati di rantau anda, ia mungkin digantikan dengan kereta serupa dengan harga yang sama.

IB boleh mengambil bahagian dan menang dalam mana-mana pusingan. Jika seorang IB menang dalam beberapa suku tahunan, mereka masih mendapat beberapa hadiah.

Syarikat berhak mengubah hadiah tanpa notis awal.

 

Prosedur untuk pengiraan kedudukan bagi Kategori IB

Pemenang pusingan ditentukan oleh volum yang pelanggan IB dagangkan sepanjang suku tahun tersebut. Volum dagangan dikira hanya jika dagangan ini mematuhi peraturan program IB dan jika dibuka dalam Akaun Pertandingan selepas kelayakannya untuk Pertandingan.

Volum pelanggan baru yang mendaftar di OctaFX pada masa pusingan ini atau diaktifkan semula oleh IB (deposit untuk Pertandingan ialah deposit pertama mereka bagi tempoh enam bulan terakhir) akan dikira dengan pengganda meningkat 1.5. Volum dan deposit dikira secara berasingan bagi setiap suku tahun, iaitu volum pelanggan hanya boleh dikira di bawah pengganda meningkat untuk satu pusingan. Pada pusingan pertama, semua pelanggan dan deposit dikira dari waktu pendaftaran mereka untuk Pertandingan ini.

Jika IB merujuk pelanggan yang sudah mendaftar untuk mana-mana akaun bagi Supercharged 2, mana-mana volum yang pelanggan telah dagangkan dalam semua akaun adalah tidak layak untuk Kategori IB.

Contoh:

Jumlah Volum bagi pelanggan IB = Volum Pelanggan 1 + (Volum Pelanggan 2 × 1.5) + … + Volum Pelanggan N

Dalam persamaan ini, Pelanggan 2 ialah pelanggan baru yang mendaftar untuk pertandingan ini pada masa pusingan dan membuat sekurang-kurangnya satu deposit pada masa pusingan ini.

Sila ambil perhatian, pengganda 1.5 digunakan pada semua Akaun Pertandingan bagi pelanggan yang baru berdaftar pada waktu pelanggan mendaftar untuk Pertandingan sehingga berakhirnya pusingan tersebut.

Jika Syarikat secara munasabah mengesyaki pelanggan IB menggunakan dua atau lebih profil pengguna di OctaFX untuk menyertai Pertandingan ini, semua akaun dagangan tersebut akan dihalang daripada pertandingan Supercharged 2 dan daripada statistik IB pelanggan tersebut.

Jika pelanggan IB menggunakan Cas Semula dan menetapkan semula kedudukan pertandingan mereka bagi satu atau beberapa akaun dagangan, volum yang pelanggan itu telah dagangkan masih akan dikira untuk kedudukan IB.

Data kedudukan dikira bagi setiap bulan (pusingan) secara berasingan dengan penanda masa terhad yang ketat untuk pusingan bermula dan berakhir.

 

Pelbagai

Keputusan pusingan akan diumumkan tidak lewat dari tujuh hari selepas tarikh tamat Pusingan.

Pemenang akan dihubungi dalam masa tujuh hari perniagaan selepas tarikh tamat Pertandingan.

Pemenang berjanji untuk mengambil bahagian dalam majlis anugerah dan mana-mana acara PR yang berkaitan

dengan Pertandingan ini.

Majlis anugerah akan diterbitkan di laman web OctaFX dan/atau media sosial atau massa yang lain.

Syarikat akan menjalankan pemeriksaan latar belakang terhadap pemenang, kesahan mereka, kesahan maklumat dan kemungkinan pelanggaran. Sekiranya sebarang isu dikesan, Syarikat berhak membatalkan keputusan Pertandingan.

Pemenang mesti memberikan set dokumen asli yang lengkap (pasport atau ID lain yang mengesahkan tempat tinggal pemenang) sebelum menuntut hadiah. ID mestilah sah.

Dalam keadaan yang luar biasa, wang yang setara dengan hadiah boleh dibayar ke akaun dagangan atau akaun bank pemenang.

Semua foto dan/atau imej hadiah yang digunakan dalam iklan Pertandingan, sepanduk promosi dan bahan promosi yang lain adalah bagi tujuan maklumat sahaja. Hadiah sebenar mungkin kelihatan berbeza.

Hadiah Utama boleh diperoleh di pengedar kereta terdekat yang menjual model kereta yang dinyatakan atau serupa. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap syarat penghantaran melalui pos atau perkhidmatan kurier, atau terhadap kemungkinan kehilangan hadiah semasa penghantaran yang disebabkan oleh pihak ketiga. Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap sebarang caj cukai yang mungkin ditanggung oleh pemenang di bidang kuasa mereka (termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai harta, cukai kenderaan, cukai jalan dan bayaran lain).

Jika pemenang tidak dapat menerima hadiah tersebut, perjanjian amanah boleh dikuatkuasakan untuk orang lain melalui surat kuasa wakil.

Syarikat menghargai privasi pelanggan dan memahami bahawa anda mungkin tidak mahu berkongsi maklumat kewangan anda termasuk jumlah deposit, volum dagangan, ekuiti atau sebarang parameter lain. Anda boleh mengurus kebolehlihatan parameter ini dengan mudah apabila anda mendaftar untuk Pertandingan ini.

Syarikat tidak bertanggungjawab terhadap pincang tugas dan/atau gangguan dalam sambungan Internet di pihak pelanggan atau perkhidmatan pihak ketiga, yang boleh secara langsung atau tidak langsung menjejaskan penyertaan peserta dalam Pertandingan ini.

Sebarang pertikaian yang timbul daripada Pertandingan ini dan keputusannya adalah tertakluk pada penyelesaian melalui perundingan.

Jika pemenang Pertandingan enggan mematuhi Peraturan Pertandingan atau sebarang peruntukannya, Peserta akan dihalang daripada Pertandingan ini.

Versi Bahasa Inggeris Peraturan ini akan diutamakan. Sebarang terjemahan bagi Peraturan Pertandingan, halaman Pertandingan dan statistik hanyalah sebagai rujukan. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan antara Bahasa Inggeris dan versi lain bahan ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

Start livechat